NFUKs stipendmottakere

NFUKs kunstner stipend tildeles hvert år. Hensikten med NFUKs kunstner stipend er å stimulere medlemmenes kunstneriske utvikling og anerkjenne kvalitetskunst. Samtidig er det å kjentgjøre NFUK innenlands noe vi legger vekt på. Vi vektlegger typen kunstform og hvor stor sjanse det er for å få prosjektet gjennomført med hensyn til midler og variabler man ikke selv kan rå over.

For å søke om stipend, må man være medlem. Log inn til denne nettsiden som medlem, så finner du lenken på menyen “kun til medlemmer”.

NFUKS kunstnerstipen 2024

I 2024, blir NFUKs kunstnerstipend tildelt Agnieszka Klos prosjekt “Ut på Tur med Skulptur”. Vi tenker dette er et prosjekt som er innenlands, grensesprengende og med humor. Og som kan gjøre NFUK mer kjent innenlands. Det søker å få folk i tale, utveksle meninger og tanker om kunst. Du kan lese mer om Agnieszka her

NFUKS kunstnerstipen 2023

I 2023 ble NFUKs kunstnerstipend delt mellom to kunstnere:

Silje Züleyha Grimsøen. Tegningen heter “Storm Rapsodi i Istanbul”.
Les mer om Silje her

Bjørn Eirik Østbakken. Fotografiet heter “Sorg” og var med i NFUKs årsutstilling i Stavanger.
Les mer om Bjørn her

NFUKS Kunstnerstipend 2022

pga manglende aktivitet under koronapandemiet, vedtok styret i NFUK å utlyse to stipender for 2022; hvert på kr 10 000,- .

NFUKs Kunstnerstipender i 2022 ble tildelt Kåre Høghaug og Ingrid Solesvik. Vi gratulerer begge!

Kåre Høghaug ble tildelt stipend for å få mulighet til å fordype seg et gammelt håndverk: kvalitets trykk.

Ingrid Solesvik ble tildelt stipend til et prosjekt som medfører kunstnertreff og impulser fra kunstnere i andre nordiske land. Se mer av hennes arbeid her: https://www.nfuk.no/artist/ingrid-solesvik/

Les stipend-rapporten her.


NFUKs kunstnerstipend 2021


NFUKs kunstnerstipend 2021 ble tildelt Invild Eiring, til utvikling av hennes diorama-serie «Bad Mice» Resultatet ser du her

Bildet: Jul-Anders. (Får e’ ikkj’ kørs og kak’ ska’ e’ aljlj ungan tak’)

Tidligere mottakere av NFUK’s kunstnerstipend:

2020: Ingvild Eiring

2019: Liv Solberg Andersen

2018: Heidi Glattre

2017: Karin Keane 

2016: Maj-Gret Gaupås 

2015: Kjersti Rahbek Hvamb

2014: Bente Kystad Syr

2013: Inger-Elise Hansen

2012: Karen Marie Thune Larsen, Marit Skog og Nenna Steinset Halvorsen

2011: Junina van der Hagen

2010: Torun Alexandra Johannessen