NFUKs stipendmottakere

NFUKs kunstner stipend tildeles hvert år. Hensikten med NFUKs kunstner stipend er å stimulere medlemmenes kunstneriske utvikling og anerkjenne kvalitetskunst.

For å søke om stipend, må man være medlem. Log inn til denne nettsiden som medlem, så finner du lenken på menyen “kun til medlemmer”.

NFUKS kunstnerstipen 2023

I 2023 ble NFUKs kunstnerstipen delt mellom to kunstnere:

Silje Züleyha Grimsøen. Tegningen heter “Storm Rapsodi i Istanbul”.
Les mer om Silje her

Bjørn Eirik Østbakken. Fotografiet heter “Sorg” og var med i NFUKs årsutstilling i Stavanger.
Les mer om Bjørn her

NFUKS Kunstnerstipend 2022

pga manglende aktivitet under koronapandemiet, vedtok styret i NFUK å utlyse to stipender for 2022; hvert på kr 10 000,- .

NFUKs Kunstnerstipender i 2022 ble tildelt Kåre Høghaug og Ingrid Solesvik. Vi gratulerer begge!

Kåre Høghaug ble tildelt stipend for å få mulighet til å fordype seg et gammelt håndverk: kvalitets trykk.

Ingrid Solesvik ble tildelt stipend til et prosjekt som medfører kunstnertreff og impulser fra kunstnere i andre nordiske land. Se mer av hennes arbeid her: https://www.nfuk.no/artist/ingrid-solesvik/

Les stipend-rapporten her.


NFUKs kunstnerstipend 2021


NFUKs kunstnerstipend 2021 ble tildelt Invild Eiring, til utvikling av hennes diorama-serie «Bad Mice» Resultatet ser du her

Bildet: Jul-Anders. (Får e’ ikkj’ kørs og kak’ ska’ e’ aljlj ungan tak’)

Tidligere mottakere av NFUK’s kunstnerstipend:

2020: Ingvild Eiring

2019: Liv Solberg Andersen

2018: Heidi Glattre

2017: Karin Keane 

2016: Maj-Gret Gaupås 

2015: Kjersti Rahbek Hvamb

2014: Bente Kystad Syr

2013: Inger-Elise Hansen

2012: Karen Marie Thune Larsen, Marit Skog og Nenna Steinset Halvorsen

2011: Junina van der Hagen

2010: Torun Alexandra Johannessen