NFUKs kunstnerstipend


Warning: Attempt to read property "roles" on false in /home/6/n/nfuk/www/wp-content/plugins/wp-user-frontend/wpuf-functions.php on line 4663

Vil du søke stipend?
Hvert år har kunstnere som er opptatt i NFUK har anledning til å søke om kunstnerstipend.
Hensikten er å stimulere medlemmenes kunstneriske utvikling og anerkjenne kvalitetskunst.
For søknadskriterier, laster ned retningslinjer for NFUK-stipend her

Se Retningslinjene på skjermen her

Utlysning av NFUKs kunstnerstipene 2024

Stipendkomiteen i NFUK har satt av midler til stipend 2024 for å stimulere kunstnerisk utvikling og anerkjenne spennende kvalitetskunst blant våre medlemmer i NFUK. Rammen for stipendet er i år kr 10 000,-
Søknadsfristen er 30 november kl. 24.00.

NFUK medlemmer oppfordres til å søke.
Les retningslinjer for søkere på linken ovenfor. Send søknad med kunstfaglig dokumentasjon innen 30 november 2023. Søknad sendes med vedlagt dokumentasjon og 5 digitale bilder av kunstverk fra søker.

Send søknaden til Stipendkomiteens leder Heidi A R Crantz på mail: heidiarc2020@gmail.com

Hvis du ønsker å sende søknad i brevform, må søknad og 5 foto av kunstverk sendes i 3.eksemplarer. Adresse: Heidi A R Crantz, Frøyslandsvegen 23, 2830 Raufoss

Stipendets vinner blir kunngjort på NFUKs årsmøte.
Stipendkomiteens medlemmer er: Heidi A R Crantz (leder), Inger Elise Hansen og Tove Sparvath Holmøy.

For tidligere vinnere av NFUKs stipend, se her