Stipend

Søk Stipend 2023

Søk stipend 2022

vil du søke stipend?
kunstnere som er opptatt i NFUK har anledning til å søke om kunstnerstipend på opptil 10 000 kroner.
kriterier for å søke, se reviderte retningslinjer for NFUK-stipend.

NFUKS Kunstnerstipend 2022

Styret i NFUK har vedatt å utlyse to stipender for 2022; hvert på kr 10 000,- .
Hensikten er å stimulere medlemmenes kunstneriske utvikling og anerkjenne kvalitetskunst.
Retningslinjer for søknad finner du på NFUKs søknadslink.
Sammen med søknaden vedlegges dokumentasjon og 5 digitale bilder av kunstverk.
Søknadsfrist: 30. november kl 24:00

Send søknaden til Stipendkomiteens leder Heidi A. R. Crantz på mail: heidiarc2010@gmail.com

Hvis du ønsker å sende søknad i brevform, må søknad og 5 foto av kunstverk sendes i 3.eksemplarer.
Adresse: Heidi A. R. Crantz, Frøyslandsvegen 23, 2830 Raufoss

Stipendets vinner blir kunngjort på NFUKs årsmøte.
Stipendkomiteens medlemmer er Heidi A. R. Crantz (leder), Inger Elise Hansen og Tove Sparvath Holmøy

For vinnere av NFUKs stipend, se her