NFUKs kunstnerstipend

Vil du søke stipend?
Hvert år har kunstnere som er opptatt i NFUK har anledning til å søke om kunstnerstipend.
Hensikten er å stimulere medlemmenes kunstneriske utvikling og anerkjenne kvalitetskunst.
For søknadskriterier, laster ned retningslinjer for NFUK-stipend her

Se Retningslinjene på skjermen her

NFUKs kunstnerstipene 2023

Styret i NFUK har vedtatt å utlyse et stipend for 2023 på kr 10 000,- .

Sammen med søknaden vedlegges dokumentasjon og 5 digitale bilder av kunstverk.
Søknadsfrist: 30. november 2022 kl 24:00

Søknaden består av prosjekt beskrivelse, samt kunstfaglig dokumentasjon og digitale bilder av 5 kunstverk laget av kunstneren.

Send søknaden til Stipendkomiteens leder Heidi A. R. Crantz på mail: heidiarc2010@gmail.com

Hvis du ønsker å sende søknad i brevform, må søknad og 5 foto av kunstverk sendes i 3 eksemplarer.
Adresse: Heidi A. R. Crantz, Frøyslandsvegen 23, 2830 Raufoss

Stipendets vinner blir kunngjort på NFUKs årsmøte, lørdag 18. mars 2023.

Stipendkomiteens medlemmer er Heidi A. R. Crantz (leder), Inger Elise Hansen og Tove Sparvath Holmøy

For tidligere vinnere av NFUKs stipend, se her