Søknad om deltagelse på NFUK årsutstilling 2022

OM ÅRSUTSTILLINGEN

Den kommende Årsutstillingen vil arrangeres i SKUR 2 i Stavanger, 1. – 16. oktober.
SKUR 2 er et meget flott, men lite galleri som ligger sentralt ved sjøfronten i Stavanger. Tidligere var det et anerkjent galleri, men nå leies lokalene ut til utvalgte grupper av kunstnere eller enkeltkunstnere.

Lokalet er en del mindre enn fjorårets lokale på Vestfossen Kunstlaboratorium. Derfor er det satt en størrelsesbegrensning på kunstverkene til årsutstillingen. Utvelgelse av installasjoner og skulpturer vil også måtte tar hensyn til plassbegrensning.

OBS OBS! Begrensning på størrelse på innsendte kunstverk: 1 x 1 x 1 meter.

Du kan søke om å være med på utstilling med inntil 3 kunstgjenstander.

VIKTIGE DATOER:

Søknadsfrist: søndag 31.07 kl 23:00
1.juryering: torsdag 11.08 kl 18:00
2. juryering skjer i forbindelse med oppheng i Skur 2.

ORGANISERING OG PRAKTISK GJENNOMFØRING

NFUK er en medlemsdrevet organisasjon. For å planlegge og gjennomføre utstillingen på en god måte, vil det bli opprettet grupper som har ansvar for ulike deler av denne prosessen. Medlemmer som blir antatt, vil bli spurt om å bidra med oppgaver før, under og etter utstillingen, f.eks som vakt, med montering eller forberedelser til vernissasje. Utstillingskomitéen vil her ha et overordnet ansvar. Vi kommer tilbake med mer info i antattbrevet.

VILKÅR

OBS: Når du fyller ut søknaden, vil du finne et felt hvor du må krysse av for “betalt”.
Gebyr for juryering (kr. 400,-) betales med VIPPS #21102 eller til konto nr 0531 50 07471 før du sender inn bildet/bildene. Ellers gjelder følgende:

 • Antatte verk kan ikke være eldre enn fra 2018.
 • Antatte verk skal være original. Giclée, reproduksjoner eller brukskunst godtas ikke.
 • Antatte verk kan ikke ha vært vist i NFUK sammenheng tidligere
 • Antatte verk type originale digitaltrykk og foto: Jurysekretariatet utdyper rammer for nummerering og signering ved behov. Kontakt: karinkeane@gmail.com
 • Antatte verk må være klargjort til oppheng/montering på vegg evt. utstilling på gulv.
 • Søker er selv ansvarlig for transport og levering/henting av verk til SKUR 2, samt kostnader forbundet med dette. Det vil i tillegg være en mottaksgruppe som er behjelpelige med å ta imot verk fra andre steder i landet, samt sende de i retur.
  Vi oppfordrer også at medlemmer som bor i samme område går sammen om fellestransport. Nærmere info om dette vil komme senere i antattbrevet. Arbeider som ikke blir levert innen fristen blir ikke stilt ut.
 • Salg mellom kjøper og selger forutsettes gjennomført via NFUK salgskjema og NFUK rutine.
 • Antatte verk kan ikke fjernes fra utstillingen før etter endt utstillingsperiode.
 • Eksempel på teknikker: Maleri, grafikk, digitalgrafikk, collage, tegning, blandet teknikk, fotografi, skulptur, installasjon, leire/keramikk, metall, tekstil og tre.

Søknader vil ikke bli behandlet dersom de er ufullstendige eller inneholder uriktig informasjon
Juryen vil dessverre ikke ha mulighet til å begrunne eventuelle avslag.
Søker aksepterer NFUK’S vilkår ved innsending av søknaden

HUSK AT:

Det er en begrensning på filstørrelse på 3Mb.
Det enkleste programmet for å redusere filstørrelse er img2go.
Den er online, gratis, og man behøver ikke være registrert bruker.
En enkel bruksanvisning finner du her.

Ellers, vil du finne en del gode råd til forberedelse av bilder her: https://www.nfuk.no/vis-deg-frem-tips/

Et maleri skal presenteres så nær originalarbeidet som mulig:
– uten gjenskinn
– uten synlige kanter
– uten glass og ramme og
– det er bare bildet som skal være synlig og eventuell bakgrunn beskjæres vekk
– bildet skal presenteres uten bakgrunn: uten at noe av veggen eller gulvet er synlig.

Filens Format skal være .jpg, og navnet skal ikke ha mellomrom, eller flere punktum, ellers blir den ikke akseptert. (Har du et litt gammelt program som lager filer som heter .jpeg, ta vekk “e” slik at det blir .jpg. Det vil ikke ha virkning på filen, selv om du får et varsel!)

Navnet på filen du sender inn, skal altså se slik ut: “tittel_teknikk_format_kunstners navn.jpg”

SEND SØKNAD. SKJEMAET FINNER DU HER