Sentrale personer 2023

STYRET

Styreleder og medlemsansvarlig
Kari Reine
k-reine@online.no

Nestleder, sekretær og arkivansvarlig
Siri Anette Berge Syvaldsen
sasyvalds@gmail.com

Kasserer
Roar Tessem
tessemroar@gmail.com

Jurykontakt
Bente Ridder-Nielsen
bente.riddernielsen@gmail.com

markedsføring og stipendansvarlig
Heidi Arc Kranz
heidiarc2010@gmail.com

Styremedlem
Ragna Mangelrød Kvernberg
roseat@online.no

Varamedlemmer: Heidi Jacobsen Kruge og Unni Ustad Figenskaug

ANDRE VERV

Jurysekretariatleder
Thomas Wilhelmsen
tw@phidias.no

Jurysekretariat-sekretær
Karin Keane
karinkeane@gmail.com

Jurysekretariat-medlem
Heidi Glattre
hglattre@gmail.com

Nettansvarlig
Rowen Sivertsen
rowen@birchtreeroad.com

Revisor og Valgkomitemedlem
Stig Sandem
ssandem@online.no

Valgkomitemedlem
Anne Grete Flønes
afloenes@hotmail.com