Regionale Grupper

Det har vært forskjellige forsøk på å stifte regionale grupper – noen har holdt over tid, andre har forsvunnet etter hvert. I 2021begynte styret arbeidet med å styrke regionale gruppene.

Det er dannet mindre grupper, med mellom 20 – 50 medlemmer på hver, for at samholdet kan styrkes.

I budsjettet for 2022 er det øremerket et større beløp, som de enkelte grupper kan søke om for midler til leie av lokaler, honorar for forelesere/fageksperter, utflukter og andre aktiviteter som fremmer samarbeid og faglig og sosial utbytte for gruppemedlemmer.

Nesten alle av disse regionale gruppene har vært aktiv i 2022, med korrektur verksteder, utstillinger mm.

Medlemmene er delt i 8 grupper, som angitt i kartet over sør og mellom Norge. Den nordligste gruppen streker seg fra Mo-i-Rana og nordover.

For å komme til gruppelistene, må du være logget inn. Du finner den under “kun for medlemmer – regionalgrupper lister