Redusering av filstørrelse

Img2go er et enkelt, online, gratis program for å redusere filer.

Du finner det her: https://www.img2go.com/compress-image

Bruksanvisning:

Dra filen du skal redusere over i det blå området «Drop files here»
(OBS! Ikke trykk i Start a Free Trial feltet! Da går du ned i en kaninhule!)

Under feltet, står det nå navnet på filen din og størrelsen.

Scroll ned siden til feltet «Optional Settings»

Under «Compress image files to:» velg «jpg».

Velg knappene:
«No color change» og “Resize image”
(størrelsene oppgitt nedenfor er forslag: de er standare størrelse for storskjem, som er det største du egentlig trenger for å fylle skjemen med bilde, men samtidig holder man seg under grensen på 1 MB)

Er bildet i landskap format:
– skriv «1920» px under «Width»
-La «Height» stå (ikke gjør noen ting med den- programmet skalerer bildet automatisk)

Er bildet i portrett format
– Skriv «900» px under «Height».
– La «Width» stå (ikke gjør noen ting med den- programmet skalerer bildet automatisk)

Klikk på «Start»-knappen (grønne knappen).

Et nytt skjermbilde dukker opp.

Klikk på «Download» knappen (noen ganger går det av seg selv. Da er det bare å velge mappen du vil laste ned i).

For å redusere flere bilder:

Ikke lukk vinduet, bare klikk tilbakepilen på browseren din.

Så lenge du er inne på programmet vil den lagre dine settings, og du slipper å velge knapper på nye bilder du vil redusere.