Om Medlemskap

VIKTIG OM MEDLEMSKAP I NFUK

Hvem kan bli medlem?

Enhver person som er fylt 18 år og er myndig kan bli medlem etter godkjent juryering.
Medlemskapet er utelukkende basert på kunstneriske kvalitet, og er uavhengig av formell utdanningsbakgrunn. NFUK organiserer ikke medlemmer som arbeider i teknikker som vanligvis oppfattes som brukskunst eller arkitektonisk utsmykking av type stukkatur og tilsvarende. Juryen består av to anerkjente kunstnere og et NFUK-medlem. All kommunikasjon i foreningen er på norsk.
Juryen vurderer opptak etter bedømmelse av gjennomsnittet på fem innleverte arbeider, ingen av arbeidene må være eldre enn tre år. Juryering skjer gjennom juryering i to trinn. NFUK har juryering to ganger i året for opptak av nye medlemmer

Hva gir medlemskapet deg som kunstner?

Medlemskapet gir deg også følgende fordeler:

  • tilgang til utstillinger
  • forskjellige tilbud om utvikling
  • plass i foreningens nettgalleri
  • et faglig miljø og kontaktnett
  • mulighet for å søke stipend
  • NFUK-medlemskapet viser at du holder et høyt kunstnerisk nivå
  • med login til NFUKs nettsider, får du tilgang til nyttige tips, ressurser, adganger og informasjon som er forbeholdt medlemmer. Se her for mer informasjon.

Som medlem har du rett til å bruke NFUKs navn og logo i forbindelse med separatutstillinger, annonser og i din CV.
Du vil automatisk bli invitert til å delta på foreningens landsutstilling, som arrangeres en gang i året.
Hvis du ønsker det, vil du som medlem kunne organisere lokale utstillinger, utflukter, møter og utviklingstilbud i regi av foreningens regionalegrupper.

Hvordan blir juryert medlem av NFUK?

Det gjennomføres juryering i foreningens regi fortrinnsvis hver høst og vår. Tid og sted blir annonsert på dette nettstedet i god tid før juryeringen finner sted.
Jurysekretariatet legger til rette, bistår og dokumenterer juryeringen. Styret i NFUK utpeker de to representantene for kunstnerorganisasjonene og NFUKs representant i juryen.
Som søker må du være over 18 år. Juryen kan avvise kandidater hvis den finner seg ikke kompetent til å vurdere det fremlagte kunstneriske materialet, eller at materialet blir vurdert som kunsthåndverk. Søkeren vil da få beskjed om dette.

Gå videre til “Bli medlem” for å lese om hvordan man blir medlem i NFUK