NFUKs Kunstnerstipend

Vil du søke stipend?
Kunstnere som er opptatt i NFUK har anledning til å søke om kunstnerstipend på opptil 10 000 kroner. For kriterier for å søke, se reviderte retningslinjer for NFUK-stipend. Fristen for 2022 har gått ut, og resultatet ventes snart. Søknad til stipend for 2023 utlyses på denne siden så snart det åpnes for søknad.