NFUK Styredokumenter

.

NFUK bruker organisasjonsverktøy Styreweb. Der har vi både regnskap, medlemskartotek, meldingstjeneste, og arkivene.
Hele styret har adgang til alle deler av Styreweb.

I arkivene ligger årsmøtedokumentene og årsplaner fra 2015- 2022, samt tidligere utgaver av vedtektene, og andre viktige dokumenter. Her ligger også maler, skjemaer, veilendinger og bruksanvisninger for de forskjellige styringsverktøy og medier NFUK benytter mm. På denne måten, sikrer vi kontinuitet.

Vil du ha innsyn med et eller flere dokumenter, er det bare å ta kontakt med et styremedlem.

På denne siden, legger vi ut dokumenter som har med nåværende år å gjøre.


DOKUMENTENE TIL NFUK DIGITALT ÅRSMØTE 19. MARS 2022 kl 15.00