Videre utvikling, kurs, utdanning mm

Intern juryering

NFUKs JURYERING internt for medlemmer – MED TILBAKEMELDING
NFUK tilbyr sine medlemmer årlig juryering av digitalt innsendt materiale og skriftlig tilbakemelding av fagjuryens vurdering.
En fagjury av 2 anerkjente kunstnere, gjerne NBK-medlemmer og 1 medlem fra NFUK gjennomgår og vurderer de innsendte arbeider.
Innsending: Maks antall innsendte arbeider: inntil 3 arbeider

I 2022 ble internjuryering avholdt i august. 15 medlemmer benyttet seg av tilbudet.


Korrekturkvelder

Vil du komme videre med bildene dine? Da er kanskje en korrektur-kveld noe for deg!

På en korrektur-kveld kommer 6 – 8 kunstnere med hver sitt bilde, for å diskutere de svake og sterke sider i hvert bilde sammen, med hjelp av en fagperson som er anerkjent kunstner. For å delta må man tåle både kritikk og ros! NFUK vil dekke utgiftene til fagpersonen og leie av lokaler.

Det er vår erfaring at man lærer veldig mye også av å høre på kommentarer om hverandres bilder, derfor egner dette aktivitet seg til grupper. Korrektur-kvelder er organisert på regional-gruppe nivå. Dette har vist set å være et populært tiltak. Er du interessert, ta kontakt med rowen@birchtreeroad.com.

Nyttige Lenker

Her legges løpende informasjon om planlagte kurs (og også tidligere kurs som muligens kan kjøres om igjen). Send inn forslag til gode kurs:

Gerlesborgskolan, Bohuslen og Stockholm, se her , Kurs hele året

Nydalen Kunstskole, se her

Kragerø Kunstskole, se her

Grafisk Verksted, Stavanger, se her

Kobbergrafikk: Billedkunstner Kaja Sjetne Bakke, utdannet fra Kunst og håndverkshøyskolen, inst. for farge.
e-post kajabakke@hotmail.com eller tlf: 98600268

Tresnitt: Billedkunstner Trine Lindheim, utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgskolen i Oslo.
e-post trine.lindheim@hotmail.com eller tlf: 45470460


Kunstnere på Youtube, se video

Håkon Bleken 2010, se her

Håkon Gullvåg 2013, se her

Anna Eva Bergman, se her

Ørnulf Opdahl, se her

Hanna Ryggen, se her