kun til medlemmer

Når man blir medlem i NFUK, får man tilgang til en del av nettsiden som ikke andre får.
Denne delen, “Kun til medlemmer” inneholder en rekke tilbud, ressurser og tips som kan være nyttig for en kunstner:

Dette er drop-down meny som vises når man er logget inn som medlem. Nedenfor finner du innhold og forklaring på hver felt.

Regionalgrupper-medlemslister: her finner du navn og adresse til andre NFUK-kunstnere i din region. Regionale gruppene får et beløp hvert år, som de kan bruke på lokale tiltak.

Medlemstilbud: her finner du en rekke tilbud til NFUK-medlemmer fra forskjellige butikker og gallerier.

Korrekturkvelder: litt informasjon om en av våre mest populære tiltak.

Videre utvikling, kurs, utdanning mm. her trenger vi input fra våre medlemmer for å holde siden oppdatert. En fin mulighet til å dele tips og annet med andre medlemmer og bidra til å løfte fellesskapet!

NFUKs kunstnerstipend. Hvert år tildeler NFUK en kunstnerstipend til et medlem. Når tiden for søknadsfristen nærmer seg blir informasjon på nettsiden oppdater.

Vis deg frem tips: her finner du tips om å vise deg frem, men også tips om den tekniske siden: å forberede og omformatere bildene til det riktige format og størrelse, når du ikke har programvare på egen maskin.

Skatt, forsikring osv. tips!

Rutiner/skjemaer/logoer: her finner du NFUKs logoer som du kan bruke på plakater, FB-siden mm., men også skjemaer for reisegodtgjørelse mm.

NFUK styredokumenter: På denne siden, legger vi ut dokumenter som har med nåværende år å gjøre.

Hvordan oppdatere profilsiden din: alle NFUK medlemmer har tilbud om å være med på NFUKs digital galleri, men hver sin side. Denne siden gir en kort inføring i hvordan oppdatere din profil.

Rediger kunstnerprofil: her klikker du for å komme til kunstnerprofilen.