Korrekturkvelder

Vil du komme videre med bildene dine? Eller vil du lære om nye tekniker fra andre kunstnere, eller bare være med og bli kjent med andre i din distrikt? Da er kanskje en korrekturkveld noe for deg!


På et korrekturverksted kommer 6 – 8 deltagere med hver sitt bilde, for å diskutere de svake og sterke punktene i hvert bilde, med hjelp av en fagperson. Det blir ofte mye prat om tekniker også. Det er vår erfaring at man lærer veldig mye også av å høre på kommentarer om hverandres bilder, derfor egner dette aktivitet seg til grupper.

Hittil i år (2022) er det avholdt 6 korrekturkvelder (eller dager!): på Vollebæk (bilde 1 ovenfor), Eidsvoll (bilde 2 ovenfor), Porsgrunn, Stavanger, Fredrikstad og Sandvika (bilde 3 ovenfor).

Dette er et populært tiltak, og utgiftene blir dekket fra NFUKs potte for regionalgrupper. Hittil har alle korrekturkvelder/dager, med unntak av den på Stavanger, blitt organisert fra sentralhold av styret. Det er meningen at regionalegruppen selv vil overta organiseringen etterhvert, og sende regningen til NFUK!

Det er ikke mye jobb å organisere en slik kveld: man leier et sted, finner en fagperson, og sender ut en invitasjon til gruppen. NFUKs kasserer vil ordne med leiekontrakt og honorar. Så vi i styret oppfordre våre medlemmer til å ta initiativ, og komme i gang!