Gruppen Sørvest Norge

Her kan du laste ned gruppelisten for medlemmer i NFUKs regionale gruppen, Sørvest Norge.
( postnr. 4000 – 4499 og 5000 – 5999, Farsund – Stavanger – Haugesund – Bergen)

Regionskontakt for denne gruppen: Brita Bjørnsson. Du finner hennes kontaktinformasjon i listene nedenfor.

(Velg xcel eller pdf fil og klikk på knappen, så lastes ned listen på din PC/nettbrett).

Xcel regnark

pdf-fil