Gruppen Sør Norge

Her kan du laste ned gruppelisten for medlemmer i NFUKs regionale gruppen Sør Norge.
(postnr. 3000 – 3999 og 4500 – 4899, inkluderer Drammen –  Bø – Kristiansand)

Regionskontakt for denne gruppen: Kari Reine. Du finner hennes kontaktinformasjon i listene nedenfor.

(Velg xcel eller pdf fil og klikk på knappen, så lastes ned listen på din PC/nettbrett).

Xcelfil

pdf-fil