Gruppen Oslo Sentral

Her kan du laste ned gruppelisten for medlemmer i NFUKs regionale gruppen Oslo Sentral.
(postnr. 0010 – 1299  )

Vi håper snart å ha en kontaktperson for denne gruppen. Det betyr ikke at du må organisere aktiviteter selv. Det betyr at du er den noen kan henvende seg til hvis de har ideer om aktiviteter, og du kan sende ut ideen til de andre i gruppen.

Kan du tenke deg oppgaven, ta kontakt med Rowen Sivertsen rowen@birchtreeroad.com

Xcelfil

pdf-fil