Gruppen Innland og Nord for Oslo

Her kan du laste ned gruppelisten for medlemmer i NFUKs regionale gruppen Innland og Nord for Oslo. ( postnr. 2000 – 2999, inkluderer Lillestrøm – Lillehammer – Elverum –   Eidsfoss – Kongsvinger )

Vi håper snart å ha en kontaktperson for denne gruppen. Kan du tenke deg oppgaven, ta kontakt med Rowen Sivertsen rowen@birchtreeroadcom.

Xcelfil

pdf-fil