Gruppen Innland og Nord for Oslo

Her kan du laste ned gruppelisten for medlemmer i NFUKs regionale gruppen Innland og Nord for Oslo. ( postnr. 2000 – 2999, inkluderer Lillestrøm – Lillehammer – Elverum –   Eidsfoss – Kongsvinger ).
Klikk på knappen, så lastes filen automatisk ned på din datamaskin/nettbrett. Du kan velge mellom excel regnark eller pdf.

Kontaktpersonene for denne gruppen er: Siv Bendixen og Heidi Løype. Du finner kontaktinformasjonen deres i listene nedenfor

Xcelfil

pdf-fil