NFUK Debattside

På denne siden legger vi inn artikler og kommentarer som er relevante for debatter som blir kjørt på Facebook gruppesiden til NFUK (https://www.facebook.com/groups/134595203854359)

Bruk av AI/KI i kunstnerisk produksjon:

OBS: Retningslinjene ikke er utarbeidet ennå, og det dermed ikke oppfordres til å søke med KI-bilder før disse foreligger. Det vil ta tid å utarbeide, siden vi må undersøke en del først, så det blir tidligst til høsten 2023 at vi kan ta imot søkere som bruker KI.

Jurysekretariatets nåværende holdning til bruk av databaser i et visuelt utrykk (AI/KI som verktøy i kunstnerisk produksjon):

Vi har i NFUK stått for en åpen holdning til bruk av nye verktøy som grunnlag for visuelle utrykk.

Dette standpunktet blir hele tiden finjustert ved hjelp av vår eksisterende juryordning.

Det betyr at våre medlemmer og søkere til medlemskap, allerede blir vurdert på sin bruk av alle tenkelige visuelle verktøy. Den samme åpenhet har preget vår oppfatning av det visuelle kunst-utrykket. Foreningen skal ha plass til uttrykk som spenner fra ren naivisme, til utrykk i alle stil- og uttrykksformer.

Vi har allerede i dag medlemmer, som benytter seg av avanserte digitale bildebehandlings-programmer. AI/KI representerer en utvidelse av verktøyene som er til kunstnerens rådighet.
Ved å oppfatte disse nyutviklede bildegeneratorene som en forlengelse av de allerede eksisterende bildeprogrammene, faller dette naturlig på plass i vår holdning til åpenhet.

I jurysammenheng  gjøres det alltid en vurdering av bruken av verktøyene opp mot resultatene som blir fremvist.

AI genererte kunstuttrykk krever i jurysammenheng nye og utvidede krav til underlagsmateriale og beskrivelse av kunstnerisk intensjon  i søknaden.

Materialet må være  fremlagt og dokumentert på en sånn måte at juryen kan sammenholde og vurdere den kunstneriske intensjonen opp mot det endelige resultatet…og muligens slik at juryen kan få innsyn i prosessen gjennom dokumentasjon av underlagsmaterialet. Dette kan også bety at vi ved en fremtidig juryering vil be om ytterligere kunnskap om forhånds-innstilte variabler i databasen.

Dette vil gjelde for løsninger fremstilt både ved bruk av ‘flat bed’ plotter, printere, 3d printere og video relaterte løsninger.

Utviklingen av de nye databaseprogrammene, vil dermed nødvendigvis komplisere juryens arbeide, og ytterligere skjerpe juryens fokus på søkingen etter kunstnerisk egenart og personlig stemme, utover de formale virkemidlene.

For Jurysekretariatet i NFUK.

ThomasW/Karin Keane