Bli Medlem

Søknadsportalen til opptak høsten 2024 er åpen
Søknadsfrist: søndag 03.11 kl 23:00
første juryering: torsdag 14.11
annen juryering: torsdag 28.11

Søknadsskjemaet finner du her, men les veiledningen nedenfor før du fyllet det ut!

SØKNADSPROSESS

1. Søknad

Søknad om medlemsskap består av:
– Online søknadskjema.
– Juryeringsavgiften kr 500,- som betales med VIPPS eller direkte til bankkontoen før søknaden sendes inn.

Sørg for å ha tilgang og rettigheter til dine innsendte originalverker under hele søkeprosessen. Juryen må se de samme 5 kunstverkene både digitalt (1. juryering) og originalt (2. juryering). Hvis de kravene ikke blir fulgt, avvises søknaden.

TIPS: Når det velges kunstverk som inngår i søknaden må det tenkes på at alle 5 originalarbeider skal fraktes/bæres for visning til 2.juryering. Hvis du arbeider i store format: tenk størrelse og vekt, f.eks.: 2 m x 3 m maleri på plate er uhåndterbare – lag arbeidene på lerret som kan fraktes som rull!).

Jurysekretariatets nåværende holdning til bruk av databaser i et visuelt utrykk (AI/KI som verktøy i kunstnerisk produksjon), se redegjøringen her.

Gjør klar søknadsinformasjon på forhånd. Følgende skal fylles ut:

A. Om søkeren:
– Velg medlemsopptak vår eller høst for søknaden.
– Søkers for- og etternavn, postadresse, telefonnummer, epost.
– En uttalelse (credo) som nærmere beskriver søkerens kunstneriske visjon. (Kort formulert, maksimalt én A4 side.)
– Egen nettside (hvis du har).

B. Fotografi (digital gjengivelse) av 5 kunstverk som er skapt i løpet av de siste 3 år.
Juryen kan avvise avbildninger av for dårlig fotografisk eller digital karakter.
Viktig:
– Filen må være i format .jpg. Trenger du hjelp til å konvertere filen til jpg, kan du lese oppskriften her.
– Størrelse per jpg-fil må være 1-3 Megabyte. Større filer vil ikke lastes opp. Trenger du hjelp til å redusere fil-størrelse, kan du lese oppskriften her.
– Følgende informasjon må fylles ut for hvert av arbeidene, 1 til 5:
tittel, teknikk/metode, høyde, bredde og hvis skulptur; dybde

C. Bekreftelse fra søker /avkryssing:
– søker forplikter seg til å rette seg etter NFUK’s vedtekter og informasjon fra Styret.
– Svare på spørsmål om hvordan man fikk vite om NFUK
– Svare på spørsmål om å ta verv i organisasjonen
– Bekreft at du har betalt juryeringsavgift
– Trykk knappen «send søknad»

Etter at du har sendt inn ditt materiale vil du innen etpar ukers tid motta en bekreftelse fra Jurysekretariatet i NFUK. Bekreftelsen gjelder mottak og kvalitet på ditt digitale materiale.

F. Skulle bekreftelse utebli, er det søkers ansvar å følge opp – NB! sjekk om svaret har havnet i «spam» eller «søppel-mailen».

Finn søknadsskjemaet her.

2. Første juryering

Som medlem har du rett til å bruke NFUKs navn og logo i forbindelse med separatutstillinger, annonser og i din CV. Du vil automatisk bli invitert til å delta på foreningens landsutstilling, som

En jury som er sammensatt av to medlemmer fra landsdekkende kunstnerorganisasjoner og et medlem utpekt av NFUK, vurderer det oversendte materialet. Juryen utpeker hvilke kandidater som skal innkalles på nytt.

Datoer og sted for førstejuryering, annenjuryering og søknadsfrist finner du på vår nettside på 1.side (Hjem).

Gjennomføring av annenjuryering blir annonsert senere.

Medlemmer med tilhørighet til Vestlandet har også denne muligheten:
Annenjuryering lokalt i de regionale enheter gjennomføres dersom det er kandidater til dette (som innkalles til 2.juryering). Tid og sted blir annonsert senere.

Tilbakemelding første juryering:

Jurysekretariatet innkaller de utpekte kandidatene, og sender de avviste kandidatene en begrunnelse i retur. Innsendt materiale returneres ikke.

4. Annen juryering

En jury sammensatt av to medlemmer fra landsdekkende kunstnerorganisasjoner og et medlem utpekt fra NFUK juryerer de fremmøtte kandidatene. Kandidaten, eller en stedfortreder, skal møte med originaler av det oversendte bildemateriale, og en oversikt over gjenstandene som blir presentert. (Søknadsskjemaet for medlemskap i NFUK.)

Husk: Juryen må se de samme 5 kunstverkene både digitalt (1. juryering) og originalt (2. juryering). Hvis de kravene ikke blir fulgt, avvises søknaden.

Juryen godkjenner hvilke kandidater som skal tilbys medlemskap. Juryens beslutninger gir ikke grunnlag for anke. Møt opp i god tid og vent på avgjørelsen. Registrering fra kl. 17.00 til 18.00. Ta med bildene og en kopi av søknadsskjemaet når du kommer.

Kandidatene til annen juryering vil få beskjed om tid og sted for denne juryeringen.

Tilbakemelding annen juryering

Etter at juryen har gjennomført sine forhandlinger, gir jurysekretariatet en tilbakemelding til den enkelte kandidat. Kandidaten vil bli meddelt godkjennelse eller avvisning, og en summarisk tilbakemelding om juryens oppfatning av kandidatens fremviste materiale.

5. Hva skjer videre?

Godkjente kandidater vil få tilbud fra kasserer om medlemskap omgående. Ved medlemskapsaksept vil kontingent og regelverk for medlemskap i NFUK gjelder.

Avviste kandidater kan søke igjen overfor en ny jury. Dette kan tidligst skje et halvt år etter gjennomføring av forrige juryering. Kandidaten må søke på nytt, sende inn nytt materiale og betale ny avgift.

6. Ansvar

Forsendelse av materiale ved ikke eget fremmøte, må avtales spesielt med jurysekretariatet. NFUK har intet ansvar for ikke avhentede bilder, forsendelseskader eller forsikringer.

Har du spørsmål når det gjelder søknad om å bli medlem, sender du dem til tw@phidias.no, eller bruk kontaktskjemaet vårt.

Til søknadsskjemaet