Trude Elstad

 

Om kunstneren

Mine arbeider, malt i akryl, har som oftest sitt utspring i hvordan jeg opplever og føler naturen, med et stort rom basert på egne tolkninger. Jeg beveger meg i grenseland mellom et figurativt og et abstrakt uttrykk, det være seg i et intuitivt landskap eller en hage.
For meg er det å male en sakte formidling, travelhet og tid opphører. Stemningen mine møter i naturen gir meg gjentar jeg i kontakten med arbeidet. Jeg ser på strukturer og teksturer, finner bevegelser og rytmer, men med ønsker om å ta vare på tilfeldighetene slik som naturen selv skaper tilfeldigheter.
Jeg blander bevisst transparente og opake farger med en tolkning til spørsmål om åpenhet og/eller hva som skjules, både i naturen og i våre menneskelige væremåter og vaner. Det transparente åpner opp, det opake stenger og lukker igjen.
Mitt ønske er å utforske menneskets forhold til naturen, sporene vi etterlater oss. Samt invitere til tolkning og refleksjon om hvordan vi er i relasjon til vår historie og hvem som eier naturen. Hvem som har rett til å bestemme hva som skal bevares, brytes ned – eller hva og hvem som skal stenges ute.
Alt levende har en egenverdi uavhengig om det er til nytte for oss mennesker eller ikke.


Kontaktinformasjon

Eltonvegen 8, 1929 Auli

91710608

elstadtrude@gmail.com

Vis CV